Logg inn

Registrere deg som medlem

Du kan nå registrere deg direkte som medlem i Vestnes Varfjell, samt betale medlemskontingent sportsavgift direkte - enten via den ny-utviklede webprotalen, eller via Min Idrett.

Den nye portalen finner du ved å klikke på denne linken.

Merk følgende:

  • Er du ikke opprettet som bruker i Min Idrett, velger du Ny Bruker.
  • Er du allerede bruker av Min Idrett, benytter du navn og passord som du benytter i Min Idrett pålogging.
  • Skal du registrere ditt barn under 15 år, må du som foresatt først registrere deg, for deretter legge til personen under 14 år.
  • En videoguide kan du se ved å klikke på denne linken.

Du kan også foreta innmelding via eksisterende Min Idrett.

For en beskrivelse på dette, åpne en pdf-fil med denne linken.